CzTorrent - 1. CZ Free Torrent Tracker -

Menu

Statistika

Uživatelé Torrenty Seedeři Leecheři Peery Seed/Leech Přenesená data
348168 | 348202 118959 | 122208 672722 | 1541316 14412 | 49211 687134 | 1590355 4668% 1501.324 PiB

Login

Obsah

Navigace

Pravidla pro upload

Pravidla pro upload
Pravidla pro upload
Za pravdivost popisu a funkčnost uploadovaných dat nese vždy odpovědnost sám uploader, který se zároveň zavazuje, že vložením torrentu na tracker umožní zájemcům nabízená data stáhnout v co nejkratším čase.
Dokud nebude torrent uploadera stažen alespoň jedním uživatelem do 100%, není uploaderovi umožněn upload dalšího torrentu.
Výjimku z tohoto pravidla mají uživatelé s hodností V.I.P nebo Uploader.
Torrenty do kategorie XXX mohou na tracker uploadovat pouze uživatelé s hodností Member a výše a z jednoho účtu je možné nahrát pouze jeden torrent během 24 hodin.
Za upload falešných torrentů, nefunkčních torrentů nebo neseedování právě uploadnutých torrentů, budou uploadeři postihováni.


Zákaz uploadu
- Je zakázáno uploadovat CZ/SK filmy a seriály před oficiálním vydáním na DVD, Blu-ray nebo odvysíláním ve volně dostupné TV stanici.
- Je zakázáno uploadovat torrenty propagující fašismus, rasismus, drogy, pedofílii, zoofílii, nechutnosti, týrání, pitvy, mučení (např. v kategorii XXX nebo jako videa), apod.
- Je zakázáno uploadovat soukromé či odcizené fotografie nebo videa bez souhlasu dotyčných osob.
- Je zakázáno uploadovat textové soubory, které obsahují pouze www adresu.
- Je zakázáno zveřejňovat odkazy/reklamy na jiné trackery.

Doporučení pro uploadery torrentů na Seedboxech
- Po vytvoření torrent souboru zkontrolovat v klientu velikost fragmentů torrentu. Když vytvořený torrent soubor bude mít velikost částí 32MiB, musí se torrent soubor vytvořit znova, nepoužít Autodetekci velikostí fragmentů a použít nastavení 8MiB, maximálně 16MiB. Torrenty, které mají velikost částí 32MiB, jsou pro uživatele s nejčastěji používaným klientem nestažitelné.

Duplicita
- Duplicita (duplicitní torrent) je torrent, který je již ve stejné nebo obdobné kvalitě na trackeru uploadován - takový torrent bude zakázán a duplicita bude udělena i torrentu s minimálním rozdílem. Pokud si případnou duplicitou nejste jisti, kontaktujte před uploadem někoho z moderátorů.
- Duplicita bude udělena i CAM/TS ripu, pokud je již na trackeru film v CAM/TS kvalitě schválen.
- Film nebo díl seriálu s titulky bude brán jako duplicita, pokud je stejný film nebo díl seriálu uploadován dříve bez titulků. Případné titulky mohou být uploadnuty jako samostatný torrent s odkazem na příslušný film/seriál, budou zařazeny v kategorii ostatní a v popise budou mít uveden formát a jazyk.

Soubory v torrentu
- Torrent bude obsahovat pouze soubory spojené s torrentem, přípustné jsou originální NFO soubory a obaly, u hudby jsou povoleny playlisty ve formátech m3u apod., pro bezeztrátové formáty jsou pak povoleny CUE a LOG soubory, u filmů pak ukázky (sample).
- Je zakázáno přibalovat torrent soubor, URL odkazy, screeny nebo náhledy na video, výpisy kvality videa a zvuku, seznamy epizod/skladeb, systémové soubory (např. thumbs.db), atd.
- Doporučujeme neměnit originální názvy souborů (zejména RLS názvy).

Seedované soubory
V okamžiku vytvoření torrentu je nutné dodržovat následující body:
- Složky nebo soubory obsažené v torrentu nepřesouvat.
- Nezasahovat do složek nebo souborů, tzn. nemazat, nepřejmenovávat a nedoplňovat další složky nebo soubory.
- Nepřehrávat hudební soubory (může dojít ke změně souborů, např. aktualizací ID3 tagů z internetu).
- V případě nainstalovaných her je ze seedované složky nehrát.

V případě porušení některého z těchto bodů může dojít ke změně seedovaných dat a nebudete schopni odeslat torrent do 100%. V takovém případě, nebo při jiném poškození dat vaší chybou, není možné torrent smazat, ale pouze zakázat a torrent se poté automaticky smaže po 36 hodinách.
Je doporučeno seedovaná data nahrát do složky určené pouze pro seedování, kde do seedovaných souborů nebudete muset zasahovat.


Název torrentu
- Torrent bude pojmenován podle pravidel českého pravopisu, tzn. velkými písmeny pouze počáteční písmena, zkratky a jména.
- Pro názvy filmů a seriálů se řídíme dle ČSFD ve tvaru CZ (pokud je uveden) / Originál (rok vydání)
- Pro názvy seriálů platí jednotný tvar názvu: CZ (pokud je uveden) / Originál SxxExx - název dílu (dle serialzone).
- U her se řídíme oficiálním názvem vydavatele.
- V názvech jsou povoleny pouze mezery, pomlčky, lomítka a závorky.

Obrázky a videa
- Všechny obrázky použité v popisu torrentu musí být nahrány na tracker do "Moje Obrázky".
- Do pole "Krátký popisek" vložte jen náhled na obal ve tvaru: [Czt-Img=xxxxxx]
- V popisu torrentu používejte rozumné množství obrázků, popisy jsou pak zbytečně velké - nadbytečné obrázky nebo pohyblivé GIF obrázky, které s torrentem nesouvisí, budou bez náhrady z popisu smazány.
- Při tvorbě popisu torrentu dbejte prosím mimo jiné i na přehlednost popisu.
- Do popisu vkládejte maximálně 1 video Youtube.

Popis torrentu
- Název torrentu, popis torrentu, RLS název nebo název uploadovaného souboru nesmí obsahovat nick uploadera.
- Veškeré popisy budou v českém nebo slovenském jazyce.
- Je zakázáno dělat popis torrentu formou obrázku.
- Popis torrentu, ani komentáře pod ním, nesmí obsahovat odkazy na další torrenty uploadera, pro tyto účely je v profilu možnost aktivovat „Zobrazit další torrenty uploadera“.

V případě, že moderátor shledá množství informací v popisu torrentu jako nedostatečné, má právo požadovat doplňující informace, i když daný požadavek není součástí obecných pravidel pro upload nebo pravidel pro jednotlivé kategorie.
Filmy - Blu-ray
image

Povinné údaje
1. Název: česky / originál (rok vydání)(jazyky audiostop) - podle ČSFD, pokud není, napsat jen ten, který je tam uveden.
2. Rok vydání

3. Délka videa
4. Jazyk zvuku, kvalita a počet kanálů
5. Jazyk titulků - pokud jsou, nestačí napsat "Ano", musí být uvedeno CZ, SK, EN, atd.
6. Zda Blu-ray obsahuje Menu a Bonusy - musí být uvedeno pro oboje.
7. Kvalita videa a zvuku - kompletní výpis kvality přes program BDinfo, který je součástí DVDFab - odkaz na stažení programu zde, návod na program BDinfo zde.
8. Popis děje (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.
9. Odkaz na ČSFD: www.csfd.cz, FDB: www.fdb.cz nebo IMDb: www.imdb.com
10. Obal - použijte "Moje Obrázky"
11. Pokud se bude jednat o remux nebo bude Blu-ray vytvořené z jiného formátu, bude to viditelně uvedeno v popise a popis bude obsahovat povinné screeny jako u kategorie Filmy.

Doporučené údaje k povinným
- Žánr - např. komedie, thriller, horor atd.


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat CZ/SK filmy a seriály před oficiálním vydáním na Blu-ray.
Zákaz uploadovat filmy a seriály v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii - výjimku tvoří 3D Blu-ray, kde je povolen ISO formát.
Zákaz uploadovat více filmů najednou, které nemají nic společného, více dílů může být, pokud se jedná o pokračování.
Filmy - DVD, DVD full
image

Povinné údaje
1. Název: česky / originál (rok vydání)(jazyky audiostop) - podle ČSFD, pokud není, napsat jen ten, který je tam uveden.
2. Rok vydání
3. Délka videa
4. Jazyk zvuku, kvalita a počet kanálů
5. Jazyk titulků - pokud jsou, nestačí napsat "Ano", musí být uvedeno CZ, SK, EN, atd.
6. Zda DVD obsahuje Menu a Bonusy - musí být uvedeno pro oboje.
7. Kvalita videa a zvuku, u 3D DVD pro jaké brýle je určeno - kompletní výpis kvality z prvního největší videosouboru, který má cca 1024 MB přes program Media Info => odkaz na stažení programu zde, návod na program Media Info zde
8. Popis děje (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.
9. Odkaz na ČSFD: www.csfd.cz, FDB: www.fdb.cz nebo IMDb: www.imdb.com
10. Obal - použijte "Moje Obrázky"
11. Pokud se bude jednat o DVD vytvořené z jiného formátu, bude to viditelně uvedeno v popise a popis bude obsahovat povinné screeny jako u kategorie Filmy, to plati i pro 3D DVD.

Doporučené údaje k povinným
- Žánr - např. komedie, thriller, horor atd.


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat CZ/SK filmy a seriály před oficiálním vydáním na DVD.
Zákaz uploadovat filmy a seriály v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii.
Zákaz uploadovat více filmů najednou, které nemají nic společného, více dílů může být, pokud se jedná o pokračování.
Zákaz uploadu DVD filmu jen v adresáři "VIDEO_TS/", soubory musí být v adresáři "nazev_filmu/VIDEO_TS/" nebo pouze "nazev_filmu/".
Zákaz uploadování DVD vytvořenych z komprimovaných formátu avi, divx, xvid, wmv, apod.
Hudební video
image

Povinné údaje
1. Název: interpret - koncert, místo atd. (rok vydání)
2. Rok vydání
3. Délka videa
4. Jazyk zvuku, kvalita a počet kanálů
5. Jazyk titulků - pokud jsou, nestačí napsat "Ano", musí být uvedeno CZ, SK, EN, atd.
6. U DVD/BD zda obsahuje Menu a Bonusy - musí být uvedeno pro oboje.
7. Kvalita videa a zvuku - kompletní výpis kvality z prvního největší videosouboru, který má cca 1024 MB přes program Media Info => odkaz na stažení programu zde, návod na program Media Info zde; v případě Blu-ray kompletní výpis kvality přes program BDinfo, který je součástí DVDFab - odkaz na stažení programu zde, návod na program BDinfo zde.
8. Obal - použijte "Moje Obrázky"
9. Tracklist - kompletní seznam skladeb.
10. Povinný náhled - 2x screenshot - screeny budou ve tvaru 1x1 a 3x3 obrázky, oba s informačními údaji, vzory:
 Screen 1x1 obrázek - musí mít minimální povinnou šířku o šířce uploadovaného videa, u 720p videa - 1280px, u 1080p videa - 1920px a u 2160p videa - 3840px.
 thumb
 Screen 3x3 obrázky - musí mít minimální šířku 1024px, u 1080p videa - 1920px a u 2160p videa - 3840px.
 thumb
 Screeny nahrajte bez změny rozlišení do "Moje Obrázky" a do popisu je vkládejte pouze jako náhled s odkazem na originál.

Doporučené údaje k povinným
- Žánr - např. rock, pop, metal atd.
- Odkaz na recenzi


Jak na vytvoření screenu z různých přehrávačů? (odkaz)

Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat CZ/SK tvorbu před oficiálním vydáním na DVD.
Zákaz uploadovat DVD/BD v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii.
Zákaz uploadu DVD jen v adresáři "VIDEO_TS/", soubory musí být v adresáři "nazev_dvd/VIDEO_TS/" nebo pouze "nazev_dvd/".
Filmy, seriály, HD a ostatní video
image

Povinné údaje
1. Název: česky / originál (rok vydání)(jazyky audiostop) - podle ČSFD, pokud není, napsat jen ten, který je tam uveden.
 - u seriálů platí jednotný tvar: "Název CZ / EN S**(serie)E**(díl) - vzor: Hvězdná Brána SG1 / Star Gate SG1 S01E02 - The Enemy Within
 - u kompletních sérií platí tvar: "Název CZ / EN číslo. série - vzor: Hvězdná Brána SG1 / Star Gate SG1 - 1. série
2. Rok vydání
3. Délka videa
4. Jazyk zvuku, kvalita a počet kanálů
5. Jazyk titulků - pokud jsou, nestačí napsat "Ano", musí být uvedeno CZ, SK, EN, atd.
6. Kvalita zvuku a kvalita videa - kompletní výpis kvality přes program Media Info => odkaz na stažení programu zde, návod na program Media Info zde
7. Popis děje (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.
8. Odkaz na ČSFD: www.csfd.cz, FDB: www.fdb.cz nebo IMDb: www.imdb.com
9. Obal - použijte "Moje Obrázky"
10. Názvy jednotlivých epizod u kompletních sérií.
11. Povinný náhled - 2x screenshot - screeny budou ve tvaru 1x1 a 3x3 obrázky, oba s informačními údaji, vzory:
 Screen 1x1 obrázek - musí mít minimální povinnou šířku o šířce uploadovaného videa, u 720p videa - 1280px, u 1080p videa - 1920px a u 2160p videa - 3840px.
 thumb
 Screen 3x3 obrázky - musí mít minimální šířku 1024px, u 1080p videa - 1920px a u 2160p videa - 3840px.
 thumb
 Screen nahrajte bez změny rozlišení do "Moje Obrázky" a do popisu je vkládejte pouze jako náhled s odkazem na originál.

Doporučené údaje k povinným
- Žánr - např. komedie, thriler, horor atd.

Značení HD [720/1080/2160p/i] videa
 - u 720p/i - pro bitrate videa od 2000kbps po 3999kbps se bude označovat [720p/iLQ]
 - u 1080p/i - pro bitrate videa od 6000kbps po 9999kbps se bude označovat [1080p/iLQ]
 - u 2160p/i - pro bitrate videa od 10000kbps po 19999kbps se bude označovat [2160p/iLQ]

 - u 720p/i - pro bitrate videa od 4000kbps se bude označovat [720p/iHD]
 - u 1080p/i - pro bitrate videa od 10000kbps se bude označovat [1080p/iHD]
 - u 2160p/i - pro bitrate videa od 20000kbps se bude označovat [2160p/iHD]

Značení x265 (h265) [HEVC][720/1080/2160p/i] videa
 - u 720p/i - pro bitrate videa od 1000kbps po 1999kbps se bude označovat [HEVC][720p/iLQ]
 - u 1080p/i - pro bitrate videa od 2500kbps po 4999kbps se bude označovat [HEVC][1080p/iLQ]
 - u 2160p/i - pro bitrate videa od 5000kbps po 9999kbps se bude označovat [HEVC][2160p/iLQ]

 - u 720p/i - pro bitrate videa od 2000kbps se bude označovat [HEVC][720p/iHD]
 - u 1080p/i - pro bitrate videa od 5000kbps se bude označovat [HEVC][1080p/iHD]
 - u 2160p/i - pro bitrate videa od 10000kbps se bude označovat [HEVC][2160p/iHD]

U seriálů budeme dbát pouze na rozlišení, v názvu torrentu bude pouze [720/1080/2160p/i], v případě x265 s [HEVC].


Jak na vytvoření screenu z různých přehrávačů? (odkaz)

Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Videa těsně pod hranici bitrate udanou pro LQ, budou zařazena bez označení LQ jako [720/1080/2160p], ostatní videa budou zakázána.
Filmové novinky s rozlišením 720/1080/2160p a přidanou CZ 2.0 audio stopou budou zakázány.
Je zakázáno uploadovat CZ/SK filmy a seriály před oficiálním vydáním na DVD, Blu-ray nebo odvysíláním ve volně dostupné TV stanici.
Zákaz uploadovat filmy a seriály v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii.
U seriálů je povoleno uploadovat pouze po dílech nebo po celých sériích ve stejném formátu a rozlišení, ve specifických případech může být udělena výjimka administrátorem.
Zákaz uploadovat více filmů najednou, které nemají nic společného, více dílů může být, pokud se jedná o pokračování.
Je zakázáno uploadovat 3D filmy vytvořené pomocí konverze z 2D verze.
xXx
image

Povinné údaje
1. Název: česky nebo originál.
2. Délka videa
3. Jazyk zvuku, kvalita a počet kanálů
4. Jazyk titulků - pokud jsou, nestačí napsat "Ano", musí být uvedeno CZ, SK, EN, atd.
5. Kvalita zvuku a kvalita videa - kompletní výpis kvality přes program Media Info => odkaz na stažení programu zde, návod na program Media Info zde
6. Náhled z videa - screen bude obsahovat informační údaj, použijte "Moje Obrázky" a náhled vložte do Collapse
7. Kolečko s 18+ a 0,5 ratio: [CzT-FullImg=yqR0wcFViS_N8wIa] - kolečko vložte jak do samotného popisu, tak do krátkého popisku:
image

Doporučené údaje k povinným
- Rok vydání
- Obal - použijte "Moje Obrázky", náhled vložte do Collapse
- Popis děje (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky.

Pokud se jedná o XXX obrázky, tak platí pravidla jako u "Obrázky, fotky, tapety".


Jak na vytvoření screenu z různých přehrávačů? (odkaz)

Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)

Collapse - jak skrýt text, obrázek nebo video? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat soukromé či odcizené fotografie nebo videa bez souhlasu dotyčných osob.
Zákaz uploadovat v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii.
Popis torrentu nesmí obsahovat žádný aktivní nebo neaktivní odkaz.
Hudba, soundtrack, mluvené slovo a zvuky
image

Povinné údaje
1. Název: interpret - název alba (rok vydání)
2. Rok vydání
3. Délka
4. Jazyk - platí pro mluvené slovo
5. Formát (kontejner), bitrate, počet kanálů a vzorkovací frekvence - zjistíte přes program Music NFO Builder => odkaz na stažení programu zde, návod na program Music NFO Builder zde.
6. Obal - použijte "Moje Obrázky"
7. Tracklist - kompletní seznam skladeb.
8. Diskografie - rok vydání a bitrate pro každé album
9. Popis děje (CZ nebo SK) - platí pro mluvené slovo, popis bude pouze česky nebo slovensky

Doporučené údaje k povinným
- Žánr - např. rock, pop, metal atd.
- Odkaz na recenzi

Pokud používáte Windows Media Player pro přehrávání hudby, ujistěte se, že v nastavení nemáte zaškrtnuto "Načíst další informace z internetu". V opačném případě hrozí změna hudebních souborů, a tím pádem nebudete schopni odseedovat torrent na 100%.Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Skladby musí být pojmenovány, názvy skladeb "Track 01" apod. nejsou povoleny.
Zákaz uploadovat hudební soubory v archivech jako je např. rar, zip, iso, atd. pro tuto kategorii.
Je zakázáno uploadovat různé zvukové formáty v rámci jednoho torrentu.


Hry, Konzole
image

Povinné údaje
1. Celý název hry - ne zkratkami.
2. Lokalizace - napište, které jazyky hra obsahuje, "multilanguage" nestačí.
3. Rok vydání
4. Minimální konfigurace PC nebo platforma herní konzole
5. Ochrana - způsob ochrany, např.: free, crack, patch, key, atd.
6. Obal - použijte "Moje Obrázky"
7. Popis hry (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.

Doporučené údaje k povinným
- Verze
- Žánr - např. FPS, RPG, závodní, atd.
- Odkaz na recenci


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Upload herních novinek bude povolen až po jejich oficiálním vydání a prodeji, a až po vydání 100% funkčního RLS od prověřené RLS groupy a potvrzení od uploadera.
Je zakázáno zveřejňovat "product key" (seriové číslo) jak v popisu torrentu, tak do příspěvku pod torrentem.
Zákaz uploadování her bez funkčního cracku - výjimkou tvoří bitová kopie originálu nosiče s hrou.
Zákaz uploadu hacků a cheatů.
Software
image

Povinné údaje
1. Název
2. Lokalizace - napište, které jazyky program obsahuje, "multilanguage" nestačí.
3. Verze programu
4. Minimální konfigurace PC - platí pro náročnější programy , pro ostatní stačí verze operačního systému, např.: Windows XP, Windows 7, Windows 10, atd.
5. Ochrana - způsob ochrany, např.: free, crack, patch, key, atd.
6. Popis programu (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.

Doporučené údaje k povinným
- Obrázek - použijte "Moje Obrázky"
- Odkaz na recenci


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno zveřejňovat "product key" (seriové číslo) jak v popisu torrentu, tak do příspěvku pod torrentem.
Zákaz uploadování programů typu "password cracker", špionážních a šmírovacích programů jako jsou "keyloggery" apod.
Češtiny - Hry / Software
image

Povinné údaje
1. Název
2. Verze, ke které pasuje
3. Popis - zda se jedná o čestinu pro software, titulky ke hře nebo dabing.

Doporučené údaje k povinným
- Obal - použijte "Moje Obrázky"


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)
Crack, Patch
image

Povinné údaje
1. Název a verze
2. Rok vydání
3. Pro Patch seznam oprav
4. Vydavatel - pokud je znám.

Doporučené údaje k povinným
- Obal - použijte "Moje Obrázky"


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno zveřejňovat "product key" (seriové číslo) jak v popisu torrentu, tak do příspěvku pod torrentem.
Mobil, tablet
image

Povinné údaje
1. Název
2. Lokalizace - napište, které jazyky program obsahuje, "multilanguage" nestačí.
3. Popis (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky, pokud je pro překlad použit translator, musí to být uvedeno.
4. Ochrana - způsob ochrany, např.: free, crack, patch, key, atd.
5. Požadavky na telefon/tablet - operační systém včetně verze, rozlišení displeje, u náročnějších aplikací a her i mininimální konfiguraci.
6. Seznam aplikací včetně jejich verze
7. U aplikací odkaz na Google Play, Apple Store nebo Windows Phone store.

Doporučené údaje k povinným
- Obrázek - použijte "Moje Obrázky"
- Odkaz na recenci

Pokud se jedná o film/video určené pro mobily, tak platí pravidla jako u "Filmy, seriály a ostatní video".
Pokud se jedná o schémata určena pro mobily, tak platí pravidla jako u "Obrázky, fotky, tapety" a do popisu napište, pro jaké typy telefonů jsou určeny.


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno zveřejňovat "product key" (seriové číslo) jak v popisu torrentu, tak do příspěvku pod torrentem.
Knihy, časopisy, komiks
image

Povinné údaje
1. Název: název časopisu nebo autor knihy - název knihy (rok vydání)
2. Jazyk
3. Autor - platí pro knihy
4. Roky vydání
5. Formát dokumentu - např.: pdf, doc, epub, txt, atd.
6. Krátký popis (CZ nebo SK) - tzn. pouze česky nebo slovensky.
7. Tématické nebo autorské sbírky - seznam autorů a jednotlivých knih s rokem vydání - v případě rozsáhlejších sbírek pamatujte na omezení v podobě velikosti popisu, v takovém případě postačí seznam autorů, příp. použijte Collapse

Doporučené údaje k povinným
- Obrázek - použijte "Moje Obrázky"
- Odkaz na recenci


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat textové soubory, které obsahují pouze www adresu.
Obrázky, fotky, tapety
image

Povinné údaje
1. Popis (CZ nebo SK) a počet kusů
2. Velikost (rozlišení) - tzn. šířka x výška, např. 1920x1080
3. Formát obrázků - např.: jpg, png, gif, bmp, atd.
4. Náhled na jeden z obrázků - použijte "Moje Obrázky"


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)


Je zakázáno uploadovat soukromé či odcizené fotografie bez souhlasu dotyčných osob.
Titulky
image

Povinné údaje
1. Název - česky / originál (rok vydání) - jazyk titulků - podle ČSFD.
2. Jazyk a formát titulků.
3. Verze filmu/seriálu, na kterou titulky sedí, případně odkaz na torrent.
4. Zdroj titulků - např. titulky.com atd.; pokud jsou titulky z translatoru, musí to být uvedeno.


Jak vložím obrázek do torrentu? (odkaz)
Mazání torrentů
Mazání torrentů
- Duplicitní nebo zakázaný torrent se smaže automaticky po 36 hodinách.
- Neschválený torrent se smaže automaticky po 3 dnech.
- Schválený torrent se smaže automaticky po klesnutí jeho zdraví na 0%.
- Ve výjimečných případech může pouze uploader torrentu požádat o smazání torrentu někoho z administrátorů. Žádost o smazání pošlete přes PM a do zprávy uveďte aktivní link na torrent a napište důvod, proč má být váš torrent smazán. Bez vážnějšího důvodu a odkazu na torrent bude žádost braná jako bezpředmětná.

Kdy má smysl žádat o smazání torrentu
Ano:
Schválený torrent - pokud se stane nějaká chyba při seedovaní, např. se zastaví na určitém místě a nepokračuje, tak může být torrent na žádost smazán.
Ne:
Špatný popis - doplňte popis podle pravidel a torrent bude schválen, nebudou se mazat "pokusné" torrenty bez popisů.
Duplicita - před uploadem torrentu si nejprve zkontrolujte, zda se již totožný torrent na trackeru nenachází, teprve poté vytvořte upload.
Zakázaný obsah - pokud porušíte pravidlo/a pro upload, bude váš torrent takto označen a mazat se nebude.
Lego

Konec stránky

Domů | Torrenty | Podpora | Statistika | Pravidla | FAQ | Uživatelé | Fórum | IRC