CzTorrent - 1. CZ Free Torrent Tracker -

Menu

Statistika

Uživatelé Torrenty Seedeři Leecheři Peery Seed/Leech Přenesená data
348182 | 348202 119013 | 122208 878292 | 1541316 22706 | 49211 900997 | 1590355 3868% 1502.097 PiB

Login

Obsah

Navigace

Obecná pravidla CzT

Obecná pravidla CzT
Chování na CzTorrent trackeru

Chovejte se jako lidi, abychom zde spolu dobře vycházeli. Mějte na paměti, že na tracker chodí různé věkové skupiny - od školáků až po věkem pokročilé, přizpůsobte tedy své vyjadřování podle toho. Neurážejte a nezesměšňujte ostatní uživatele. Nespamujte.

Sdílení / Ratio
- Je slušnost odeslat alespoň tolik dat, kolik si stáhnete.
- Podvody s ratiem nejsou tolerovány a budou vždy řešeny zablokováním účtu.
- Pokud musíte mazat stažené torrenty z jakéhokoli důvodu (málo místa na HDD), smažte torrent, který má nejvíce seederů a ponechte ten, který jich má méně.
- Nezapomínejte, že ratio je vaše "vizitka" na trackeru - pokud máte nějaký problém, bude snaha ostatních uživatelů Vám pomoci přímo úměrná jeho výši.


Uploader
- Ručí za legálnost uploadovaných dat.
- Vložením torrentu na CzT se zavazuje, že umožní zájemcům uploadovaná data v co nejkratším čase stáhnout.
- Při uploadu torrentu zváží to, zda-li má dostatečnou rychlost internetu na upload torrentu o větším objemu dat.
- Případné nečekané komplikace týkající se seedování oznámí neprodleně moderátorům a do komentáře u svého torrentu.
- Dobu seedování je vhodné poznamenat na konec popisu torrentu, zejména pokud je vámi omezena (např. od 22:00 do 6:00).


Leech / Peer
- Poděkování uploaderovi neuškodí a je zadarmo.
- Berou na vědomí, že pokud je torrent nový a má desítky až stovky zájemců, je rychlost stahování menší a uploadera zbytečně nekritizují.
- Nastaví si rychlost sdílení dle svých možností tak, aby zbytečně nebrzdili rychlost stahování.


Komentáře
- V komentářích vždy a za všech okolností vystupujte slušně a s respektem vůči ostatním uživatelům a to vč. uploadera.
- V komentářích je vhodné slušně upozornit na případný problém s torrentem (pokud není již uploaderem vysvětlen), popř. navrhnou řešení; pokud se jedná o závažný problém, kontaktujte moderátory.
- Pokud nemá uživatel o daný torrent zájem, nekomentuje jej.


Fórum
- Nemůžeme nikoho nutit k dodržování základů slušného chování - nechť se každý vyjadřuje dle svého svědomí, ale musí počítat s tím, že si za svůj případný projev ponese následky.
- Nevhodné přípomínky, které nevedou k řešení problému místo odpovědi budou Vaše příspěvky ospamovány a téma vyhozeno do koše.
- Na jakýkoli váš problém, dotaz či žádost se nejprve pokuste najít vhodné téma, kterého se vaše věc týká.
- Pokud takové na fóru není, založte si v příslušné kategorii nové vlastní téma.
- Za vaše dotazy se neomlouvejte (každý nemůže znát všechno), ale nezapomínejte poděkovat.
- Uvědomte si, že na fóru jsou s vámi ochotní jednat a řešit vaše problémy a otázky pouze slušní uživatelé a ty neslušné vaše dotazy a připomínky nezajímají.
- Pokud se někdo na něco slušně zeptá, odpovězte a nezkoumejte jeho ratio.
- Neznáte-li odpověď, nic nepište.

Zákazy pro upload

Níže jsou obecné zákazy uploadu, v jednotlivých kategoriích torrentů jsou pak specifické zákazy pro danou kategorii. Moderátor má právo torrent zakázat i z jiného důvodu než je zde a v jednotlivých kategoriích uvedeno.

Zákaz uploadu
- Je zakázáno uploadovat CZ/SK filmy před oficiálním vydáním na DVD nebo Blu-ray.
- Je zakázáno uploadovat CZ/SK seriály před oficiálním odvysíláním ve volně dostupné TV stanici.
- Je zakázáno uploadovat torrenty propagující fašismus, rasismus, drogy, pedofílii, zoofílii, nechutnosti, týrání, pitvy, mučení (např. v kategorii XXX nebo jako videa), apod.
- Je zakázáno uploadovat soukromé či odcizené fotografie nebo videa bez souhlasu dotyčných osob.
- Je zakázáno uploadovat textové soubory, které obsahují pouze www adresu.
- Je zakázáno zveřejňovat odkazy/reklamy na jiné trackery.
- Je zakázano přibalovat torrent soubor.

Zákazy pro Fórum, komentáře torrentů a Shoutbox

Za SPAM může být označen i příspěvek/komentář, který není v tomto seznamu, protože posouzení, co je SPAM je vždy v pravomoci moderátorů.

SPAM může být udělen
- Příspěvku, který je mimo téma (Off Topic).
- Příspěvku, který reaguje na SPAM.
- Příspěvku s vulgaritami nebo s nevhodnými výrazy/odkazy.
- Příspěvku, který uráží, napadá nebo zesměšňuje ostatní uživatele, komentářů k ratiu, semaforu, atd.
- Příspěvku s jakoukoli inzercí, prodeji, výměně, nabídky zboží a služeb atd.
- Za poptávání pozvánek na jiné trackery.
- Za poptávání torrentů souborů, např. mailem.
- Za odkazy na stránky, torrenty, nebo žádosti o upload torrentu s XXX tématikou.
- Za nabídku nebo propagaci drog.
- Za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování lidských práv a svobod, rasismus, xenofobii apod.
- Za odkazy na peněžní i nepeněžní soutěže.
- Za odkazy na stránky, jejichž navštívením vzniká jakýkoliv zisk (peněžní či virtuální) někomu jinému, než je CzT (hry typu travian, reklamy, odkazy s referery atd.)
- Za zveřejňování seriových čísel (product keys).
- Za zveřejňování osobních informací uživatelů (IP adresa, jméno, email, atd.).
- Za aktivní linky mimo tracker kromě povolených (viz pravidla).
- Za zavádějící rady, neznáte-li odpověď, nepište.
- Komentáři k chybějícímu seedu po bezprostředním schválení torrentu.

Tresty

Při opakovaném porušení pravidel mohou být administrátory uděleny BANy na jednotlivé projevy na nespecifikované časové období.

Smazání účtu
- Za jakoukouli propagaci drog na trackeru (ve Fóru, komentářích, na Shoutboxu, v avataru).
- Za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačování lidských práv a svobod, rasismus, xenofobii atd.


Zablokování účtu
- Za opakované vynášení torrentu mimo tracker (na různá úložiště apod.).
- Za poptávání zaslání torrent souboru na PM, email atd.
- Za podvody s ratiem.
- Za nabízení a jakýkoli prodej účtů trackeru.
- Za jiná opakovaná a závažná porušení pravidel trackeru.
- Za odkazy s referery na stránky poskytující jakýkoli zisk.
- Za napadání kohokoliv z vedení trackeru.


Bany
Fórum:
- Za tři a více SPAMů za dva dny automatický BAN na 48 hodin.
Komentáře:
- Za tři a více SPAMů za dva dny automatický BAN na 48 hodin.
Shoutbox:
- Za tři a více smazané příspěvky automatický BAN do půlnoci daného dne.
Posílání PM:
- Za napadání, vulgarity nebo nepříjemné obtěžování BAN na nespecifikované časové období.
Upload:
- Za opakované porušení pravidel pro upload BAN na nespecifikované časové období.

Konec stránky

Domů | Torrenty | Podpora | Statistika | Pravidla | FAQ | Uživatelé | Fórum | IRC